Ian Buruma

Ian Buruma

Ian Buruma është autor i disa librave, përfshirë, The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance, Year Zero: A History of 1945, dhe, së fundmi, A Tokyo Romance: A Memoir.

Të fundit