Joseph S. Nye, Jr.

Joseph S. Nye, Jr.

Joseph S. Nye, Jr është një profesor në Universitetin Harvard, kryetar i Këshillit të Agjendës Globale për të Ardhmen e Qeverisë i Forumit Botëror të Ekonomisë dhe autor i librit të ardhshëm Is the American Century Over?

Faqe 5 nga 5 1 4 5

Të fundit