Loreta Cuka

Loreta Cuka

Loreta Cuka është fotografe në Tiranë dhe kontribuese e fotolajmit për BIRN Albania. Cuka është e përqendruar te çështjet sociale dhe ilustrimi i fenomeneve përfaqësuese të jetës dhe shoqërisë në Shqipëri.

Faqe 1 nga 2 1 2

Të fundit