Shqipe Gjocaj

Shqipe Gjocaj

Shqipe Gjocaj është një gazetare me profesion të lirë e cila është e specializuar për të drejtat e njeriut. Për Bursën Ballkanike të Ekselencës, ajo po investigon çështjet gjinore në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe përgjithësi.

Të fundit