Todor Gardos

Todor Gardos

Todor Gardos është një studiues i pavarur i emigracionit dhe të drejtave të njeriut. Ai më parë ka punuar për çështje që kanë të bëjnë ne abuzimet e kufijve në Hungari/Serbi dhe Greqi/Turqi dhe diskriminimin e grave, LGBT dhe romëve në Ballkan dhe Evropën Qendrore Lindore.

Të fundit