Analiza

Analiza të thelluara mbi ngjarjet më të rëndësihme politike, shoqërore, juridike në Shqipëri, të mbështetura në të dhëna të verifikuara dhe komentin e ekspërtëve më në zë në fusha të ndryshme, si drejtësia, mjedisi, shkencat politike, komunikimi, bujqësia, energjetika, financat, ekonomia, siguria media dhe të drejtat e njeriut.

Faqe 170 nga 171 1 169 170 171

Të fundit