Lajm3 Feb 2017

Spitali Amerikan tërhiqet nga kërkesa për dëmshpërblim financiar nga Shëndet Plus

Avokatët e Spitalit Amerikan kërkuan në gjykatë pakësimin e objektit të padisë, duke hequr dorë vullnetarisht nga kërkesa për dëmshpërblim në masën 1 milionë lekë nga gazeta që raportoi ankesat e klientëve për cilësinë e ushqimit dhe shërbimit të dializës.

Autor: Gjergj Erebara BIRN Tiranë
Printo

"Print screen" i faqes online të gazetës Shëndet Plus.

“Print screen” i faqes online të gazetës Shëndet Plus.

Spitali Amerikan, kompania që ka hedhur në gjyq me pretendimin se ka shpifur gazetën Shëndet Plus për një shkrim të prillit 2016, pati kërkuar fillimisht përgënjeshtrim të shkrimit, pagesën e shpenzimeve gjyqësore dhe të avokatit si dhe një dëmshpërblim financiar në masën 1 milionë lekë të rinj.

Por pas një viti pas hapjes së procesit gjyqësor, kompania vendosi papritur të heqë dorë nga kërkesa për dëmshpërblim financiar duke u kufizuar te kërkesa për përgënjeshtrim dhe për pagimin e shpenzimeve gjyqësore.

“Duke qenë se gjykojmë që më e rëndësishme për imazhin e spitalit do të ishte vetëm përgënjeshtrimi për publikimin e të dhënave mashtruese në faqen e tyre të ëeb-it dhe të paktën në dy gazeta kombëtare dhe/ose 2 media audiovizive kombëtare dhe se dëmshpërblimi në para kundrejt të paditurve nuk do të kishte aq vlerë për ne, saç ka në fakt imazhi i kompanisë tonë,” kërkohet pakësimi i kërkesëpadisë, shkruhet në dokumentin e Spitalit Amerikan të dorëzuar në Gjykatën e Tiranës.

Gazeta Shëndet Plus publikoi prillin e kaluar një shkrim në të cilin, shtatë pacientë ankohen për cilësinë e keqe të ushqimit të ofruar në mjediset e shërbimit të dializës si dhe për kushtet higjenosanitare, të cilat, pacientët i konsiderojnë të pakënaqshme. Pacientët thonë gjithashtu se detyrohen të marrin çarçafë nga shtëpia.

Spitali Amerikan në aktpadinë ndaj gazetës thotë se akuzat janë të pabaza dhe se shërbimi i ushqimit të ofruar për pacientët e dializës, nuk është detyrim kontraktual për të, por një lloj bamirësie që e bën vetë spitali.

Gazeta Shëndet Plus thotë se i qëndron fakteve të raportuara në shkrim dhe se nuk ka ndër mend të tërheqë shkrimin.