Brigitte Miksa

Brigitte Miksa

Brigitte Miksa është kryetarja për Pensionet Ndërkombëtare pranë Menaxhimit të Aseteve Allianz.

Të fundit