Charles Tannock

Charles Tannock

Charles Tannock është anëtar i komitetit të politikës së jashtme në Parlamentin Europian.

Të fundit