Dunja Mijatovic

Dunja Mijatovic

Dunja Mijatovic është Komisionerja për të Drejtat e Njeriut e Këshillit të Europës.

Të fundit