Florian Bieber

Florian Bieber

Florian Bieber është profesor shkencash politike dhe Drejtor i Qëndrës për Europën Juglindore në Universitetin e Graz-it, në Austri, me fokus në marrëdhëniet ndër-etnike, konflikte etnike dhe nacionalizëm.

Të fundit