Henrietta H. Fore

Henrietta H. Fore

Henrietta H. Fore është drejtore ekzekutive e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF.

Të fundit