Kate Mackintosh

Kate Mackintosh

Kate Mackintosh është Drejtoreshë Ekzekutive e Institutit Premtues për të Drejtat e Njeriut në Universitetin e Kalifornisë, Shkolla e Drejtësisë në Los Angeles.

Të fundit