Michael Plant

Michael Plant

Michael Plant është student doktorature në filozofi në Universitetin e Oksfordit. Kërkimi i tij ka në qendër mënyrat më të mira të përmirësimit të lumturisë botërore.

Të fundit