Michal Kokot

Michal Kokot

Michal Kokot është gazetar i 'Gazeta Wyborcza' në Poloni.

Të fundit