Sami Mahroum

Sami Mahroum

Sami Mahroum është drejtor akademik i Risisë dhe Politikës në INSEAD.

Të fundit