Charles A.Kupchan

Charles A.Kupchan

Charles A. Kupchan është anëtar i Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë, profesor i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin e Georgetown si dhe autor i librit “Izolacionizmi: Një histori e përpjekjeve të Amerikës për të mbrojtur veten nga bota”.

Të fundit