Christophe Deloire

Christophe Deloire

Christophe Deloire është Sekretari i Përgjithshëm i "Reporterë pa Kufij", i njohur ndërkombëtarisht si Reporters Sans Frontières (RSF).

Të fundit