Jos Midas Bartman

Jos Midas Bartman

Jos Midas Bartman është Koordinator Kërkimi për "A Safer World for the Truth" në "Free Press Unlimited".

Të fundit