Josph Jimenez

Josph Jimenez

Joseph Jimenez është drejtor ekzekutiv i kompanisë Novartis.

Të fundit