Marsela Dauti

Marsela Dauti

Marsela Dauti është studiuese në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Upsalës, Suedi. Ajo ka një doktoraturë dhe MSW nga Shkolla Brown e Punës Sociale në Universitetin e Uashingtonit në St Louis, dhe MA nga Departamenti i Studimeve Gjinore në Universitetin e Evropës Qendrore. Më herët Dauti ka mbajtur postin e Profesores së Asociuar në Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e New York në Tiranë.

Të fundit