Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, një ish-presidente e Kilit, është Komisionere e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut.

Të fundit