Belinda Dibra

Belinda Dibra

Belinda Dibra është gazetare e Rrjetit Ballkanik për Gazetari Investigative në Shqipëri. Ajo ka mbaruar studimet e nivelit Bachelor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-Filologjisë, dega Gazetari dhe Shkenca Komunikimi.

Faqe 1 nga 2 1 2

Të fundit