George Soros

George Soros

George Soros është kryetar i Fondit të Menaxhimit Soros dhe i Fondacioneve Shoqëria e Hapur.

Faqe 2 nga 2 1 2

Të fundit