Miroslava German Sirotnikova

Miroslava German Sirotnikova

Miroslava German Sirotnikova është gazetare e lirë që nga viti 2010 dhe raporton nga temat e politikës, minorancave, ekstremizmit, barazisë gjinore apo ekonomisë. Ajo është korrespondente e Reporting Democracy nga Bratislava.

Të fundit