Simon Zadek

Simon Zadek

Simon Zadek është bashkë-drejtues i Hetimit në UNEP për Projektimin e një Sistemi të Qëndrueshëm Financiar, një studiues visitor në Tsinghua School of Economics and Management dhe një anëtar i hershëm i Institutit Global për Rritjen e Gjelbër dhe Institutit Ndërkombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm.

Të fundit