Dusica Stilic

Dusica Stilic

Dusica L. Ikic Cook është koordinatore rajonale e operacioneve pranë Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Investigative që prej vitit 2006.

Faqe 2 nga 2 1 2

Të fundit