Jayati Ghosh

Jayati Ghosh

Jayati Ghosh është profesoreshë ekonomie në Universitetin Jawaharlal Nehru në Nju Delhi dhe anëtare e Komisionit të Pavarur për Reformën e Taksave të Korporatave Ndërkombëtare.

Të fundit