Sinan Ülgen

Sinan Ülgen

Sinan Ülgen është KRyetar i Qendrës së Studimeve Ekonomike dhe të Politikës së Jashtme (EDAM) me bazë në Stamboll dhe studioes në qendrën Carnegie Europe në Bruksel. Ai është autor i një studimi të kohëve të fundit të Carnegie Europe: “Një Strategji për Krahun Jugor të NATO-s".

Të fundit