Mark Leonard

Mark Leonard

Mark Leonard është drejtor i Këshillit Europian për Marrëdhëniet me Jashtë.

Të fundit